top of page

עריכת לשון: ליטוש הטקסט והתאמתו לקהל היעד, שיפור הסגנון והזרימה, העשרת אוצר המילים, תיקון שגיאות דקדוקיות ותחביריות, האחדת הכתיב על פי כללי האקדמיה ללשון העברית. בטקסטים אקדמיים – התקנה על פי הכללים המקובלים. דרגות עריכה: עריכת ליטוש, עריכת יסוד, שכתוב.

 

עריכת תוכן: בדיקת ההיגיון הפנימי של הכתוב, ארגון הסדר ורצף הטיעונים, קיצור או הרחבה במקומות הנדרשים, ניסוח מחדש של רעיונות מעורפלים, חיזוק מעברים וקישורים בין פסקאות ופרקים, מחיקת חזרות – כל אלו בדיאלוג משותף עם הכותב.  

 

ייעוץ לכותבים (טקסטים עיוניים וספרותיים): מפגשים ושיחות לשם פיתוח רעיונות וסיעור מוחות, בירור של מטרות הטקסט בזיקה לז'אנר ולקהל היעד, סיוע בגיבוש המבנה הכללי וארגון החומרים, ארגון מעשי של לוחות זמנים ושלבי כתיבה, הערות על טיוטות, פידבק על תיקונים ושכתובים.   

 

כתיבה מקצועית: כתיבת טקטסים וקופירייטינג עבור ארגונים ומוסדות שונים ואתרי אינטרנט – בעיקר תחומי תרבות ואמנות, אקדמיה ופרויקטים שונים. מפגשים עם הלקוחות לצורך כתיבה מן היסוד או לצורך המרה של תכנים מורכבים לטקסטים תמציתיים ונגישים עבור פרסומים לקהל הרחב.    

bottom of page